Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten tukirahasto

FC Sport Vaasa on saanut 1000€ käyttöön vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Tuen on myöntänyt jalkapallosäätiö. Lisäksi FC Sport seurana osallistuu ja on huomioinut budjetissaan tukieuroja tähän tarkoitukseen.

Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusta. Avustuksen tavoitteena on ehkäistä liikunnasta luopumista perheen taloudellisten haasteiden takia.

KUINKA HAEN TUKEA?

Tukea harrastustoiminnan kustannuksiin voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä vähintään seuraavat asiat:

– Pelaajan nimi

– huoltajan/vanhemman nimi ja yhteystiedot

– puolison/avopuolison nimi

– haettavan tuen suuruus

– lyhyt perustelu tuen tarpeesta

– saako pelaaja harrastustoimintaan tukea joltain muulta taholta.

– hakemuksen loppuun ”vakuutan edellä mainitut tiedot oikeiksi” -teksti sekä päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.

Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen puheenjohtaja@fcsport.fi viimeistään 31.12.2023